2011. december 16., péntek

Elég az elhangolásból, avagy 440hz helyett vissza a természetes 432hz-hez!

Sokunkban felvetődött már, hogy az emberiséget irányítani szándékozó háttérhatalom aljas eszközökkeligyekszik az embert szellemileg visszafogni, visszafejleszteni, vagy abszurd esetben teljesen lebutítani állatiasrabszolga szintre, a kontrollálás érdekében. Ennek jelei az élet szinte minden területén tetten érhetőek, a teljesség igénye nélkül csak néhány példa:

- szellemi visszafejlesztés a média segítségével (elhallgatott hírek, buta műsorok, stb.)
- tudatmódosítás („oktatás”, erős manipuláció a reklámokban, hírekben, HAARP stb.)
- élelmiszermérgezés (azok vagyunk, amit megeszünk, sok-sok E betűs szám…)
- immunrendszer mérgezés (gyógyszermaffia, oltások, fogkrém fluor-idegméreg, stb.)
- anyanyelvtörlés (latin, később angol, majd még később „windows” világnyelv erőltetése)
- történelemhamisítás

Fentiek már vélhetően nem szorulnak különösebb bizonyításra, elég csak szétnéznünk az életünkben, viszont „uraink” sajnos még mindig tartogatnak meglepetéseket. A fentieken túl ugyanis egy egyre inkább elterjedt vélemény szerint létezik egy még ezeknél is alattomosabb, észrevehetetlen fegyver, amit bevetettek ellenünk, mégpedig a frekvenciamódosítást.

 

Ugyanis az a helyzet emberek, hogy mi mind félre vagyunk kollektíve hangoltatva.
Idézek egy, a témába vágó cikkből:
A modern társadalomban élők egyre kevésbé fogadják el az ő személyes megítélésük felett álló és attól független szabályok létezését. Persze ez nem fog azon változtatni, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk a természet törvényeit, biztos mi húzzuk a rövidebbet. A zene mostanában már csak egy fogyasztási cikk, ömlesztik is ránk tonnaszám, szinte elmenekülni sem lehet előle
A baj mindössze annyi, hogy ezt is teletömik mindenféle „E” számokkal, térfogatnövelővel, állagjavítóval, adalékanyagokkal, hogy tetszetős legyen, és ezért azt gondoljuk róla, hogy jó zene még akkor is, ha teljesen üres, vagy ami még ennél is rosszabb, ha tele van a személyiségünket pusztító dolgokkal.
Az ókori görögök számára a helyesen megkomponált zene, amelyben minden egyes hangnak önálló értéke és tartalma volt ezzel szemben nagyon komoly erkölcsi értékkel rendelkezett, mert képes volt arra, hogy a hallgató jellemét fejlessze. A középkor óta elterjedt zenei felfogás szerint viszont a zene hatását mindössze a hangok egymáshoz való viszonya határozza meg, nem pedig a megszólaló hangok magassága önmagában.

Részben ennek a megközelítésnek volt az eredménye, hogy a normál „A” hang annyiszor és olyan tág határok között változott a történelem folyamán. Néhány példa erre: az 1720-ból származó angol hangolósíp a normál „A” hangot 380 Hz-en határozza meg, ezzel szemben azok az orgonák, amelyeken Johann Sebastian Bach játszott Hamburgban vagy Weimarban 480 Hz-es normál „A” hanghoz voltak hangolva. A tizenkilencedik század elején erős tendencia alakult ki a normál “A” fokozatos emelése irányában. Ezt a folyamatot végül az énekesek tiltakozásának hatására 1859 február 16-án a francia kormány egy törvény kibocsájtásával állította meg, amelyben a normál “A” hangot 435 Hz-en rögzítették, és diapason normal néven vált ismertté Franciaországon kívül is. Ebből a normál “A” hangból egy 258.65 Hz-es “C” hang származik, aminek egy alternatívája az úgynevezett filozófus hangolás, amelyben ez a “C” hang 256 Hz. Ehhez a “C” hanghoz egy 432 Hz-es “A” hang tartozik. 1884-ben Giuseppe Verdi írt egy levelet az Olasz Állami Zenei Bizottságnak, amelyben kéri tőlük a normál “A” hang 432 Hz-en történő rögzítését, amit matematikai okok miatt tartott szükségesnek és annak ellenére, hogy nem járt sikerrel a kérése, ő saját maga ezt a 432 Hz-es hangolást használta. Ezt a hangolást azóta is Verdi-hangolásként ismerik. Ez utóbbi hangolás nagyon kényelmes hiszen a 256 a kettes szám nyolcadik hatványa, ezért minden oktávban egész szám a “C” hang frekvenciája, de erről a hangolásról később részletesen is beszélek.  
A normál “A” hang története persze folytatódott.

Anélkül, hogy ebből a cikkből a titkos Illuminati körök világuralmi törekvéseit leleplező írás kerekedne talán érdemes megemlíteni azt a konferenciát 1939-ben, amelyiken a normál “A” hangot 440 Hz-re módosították. Az egyik szervező és a módosítás javaslója is Joseph Goebbels náci propagandaminiszter volt. A javaslatot több tízezer zenész tiltakozó petíciója ellenére elfogadták és 1955 óta ISO szabvány. 

Felmerül a kérdés, hogy van-e egyáltalán jelentősége annak, hogy milyen hangmagasságot választunk referenciaként. Ha van ennek valamilyen hatása, akkor az milyen és hogyan vizsgálható? A következőkben egyrészt néhány figyelemreméltó adatot szeretnék felsorolni, ezenkívül egy különleges kísérletet, amelyikben a különböző hangmagasságok hatását értékelték. 
Az agy a hétköznapi gondolkodás folyamata közben 14 és 40 Hz közötti frekvencián bocsájt ki hullámokat, ez azonban csak bizonyos típusú dendritek működésének az eredménye, amelyek a domináns agyféltekében találhatók. Amennyiben a két agyfélteke működését 8 Hz-en tudjuk egymással szinkronizálni, akkor egy harmonikus működést érünk el, amelyben maximalizálni tudjuk az információ áramlást a két agyfélteke között. Erről agykontrollosok és meditációt gyakorlók tudnak a legtöbbet. Ezenkívül a DNS másolási frekvenciája és a Föld alap rezonanciája is 8 Hz. Ez utóbbit Schumann rezgésként ismerik, amelyik egy globális elektromágneses rezgés a Föld felszíne és az ionoszféra között. A zene alapvető eleme különböző hangok harmonikus összecsengése.

Amennyiben a zene alapja a korábban említett 256 Hz-es “C” hang, amelyik nem más mint a 8 Hz-es természetes frekvenciáknak öt oktávval magasabb felharmonikusa, akkor a zene amit hallgatunk, összhangban lesz ezekkel a testünket és környezetünket felépítő rezgésekkel és segíteni fog abban, hogy harmóniába kerüljünk saját magunkkal és a minket körülvevő világgal, sőt még az egészségünk megőrzéséhez is hozzájárul, ami nem más mint a testünk harmonikus működése. Ezzel szemben, ha a referenciapontunk 440 Hz, akkor függetlenül attól, hogy milyen stílusú zenét csinál, vagy hallgat valaki, mindenképpen egy disszonanciát hoz létre a zene és önmaga, valamint a természet között. Ez a hatás nem csak a zenei stílustól független, hanem még attól is, hogy milyen hangközrendszert építünk fel erre a frekvenciára. Ez a disszonancia pedig gyengít minket fizikailag és mentálisan is, aminek következtében könnyebben irányíthatóvá és kihasználhatóvá válunk. Ez megmagyarázhatja, hogy olyanok akiknek hatalom van a kezében és fizikailag valamint mentálisan is uralni akarnak minket, mint pl. a korábban említett Joseph Goebbels, miért mutatnak egyáltalán érdeklődést a hangolás kérdése iránt.

Ha körülnézünk a világban, akkor azt is láthatjuk, hogy a népi hangszerek származási helyüktől függetlenül követik a fentebb említett természetes frekvenciákat. Egy Koreából származó furulya hangjainak frekvenciái például a következők voltak: 597.2 Hz, 651.6 Hz, 716.8 Hz, 796.4 Hz, 896 Hz, 1024 Hz,1102.4 Hz, 1194.4 Hz. A furulya hatodik hangja egy “C” hang, amelyik a 256 Hz-es “C” hangnál két oktávval magasabb. Egy másik furulya alaphangja, amit Etiópiában vettek meg egy pásztorfiútól 512 Hz volt. Hasonló hangszereket találtak Görögországban vagy Közép-Amerikában is.  A 256 Hz-es “C” hangra, vagyis 432 Hz-es “A” hangra történő hangolás tehát az emberi természetből adódó hangolás. Az is érdekes tény, hogy még a modern orvostudomány is sokféle diagnosztikai és terápiás céllal használ különböző hangvillákat, amelyek frekvenciája a kettes szám valamelyik hatványa, 64 Hz-től 4096 Hz-ig. A hanggal történő gyógyítás egyébként évezredek óta ismert, használhatnak hozzá hangvillákat, speciális hangolt edényeket, hangszereket vagy mantrákat. Indiában még most is élnek olyan mantra-gyógyítók, akik képesek még a kígyómarást is kezelni.
Annak megállapítására, hogy milyen módon befolyásolják a gondolkodásunkat és érzelmeinket a különböző hangmagasságok, pontosabban az hogy milyen hangmagasságot választunk a hangrendszerünk referencia pontjának, komoly vizsgálatokat végeztek az Egyesült Államokban, Olaszországban, Németországban és Svájcban összesen több ezer ember részvételével és közel húsz éven keresztül. A kísérlet maga igazán egyszerű volt. A résztvevőknek két pár különböző hangról kellett leírást adniuk. A hangok megszólaltatásához először két monokordot használtak, az egyik húr 128 Hz-re a másik pedig 130.828 Hz-re volt hangolva. Mindkét hang egy “C” hang, de az első a korábban említett filozófus hangolásban, a második pedig a 440 Hz-es normál “A” hanghoz viszonyítva. A második összehasonlításban egy 216 Hz-es és egy 220 Hz-es “A” hang szerepelt. A két hang megszólaltatását annyiszor ismételték meg, ahányszor azt a vizsgálatban résztvevő személyek kérték, a lejátszás sorrendjét pedig váltogatták. A hallgatóknak mindössze annyit mondtak, hogy két különböző hangot fognak hallani, amelyek közül az egyik magasabb, a másik pedig alacsonyabb, de a hangmagassággal nem kell törődniük, hanem próbáljanak arra összpontosítani, hogy a két hangnak van-e valamilyen belső jellege, és hogy ez a tulajdonság azonos-e, vagy különböző a két hang esetében. Ezt a kísérletet később elvégezték fuvolákkal, hegedűkkel, zongorákkal is, sőt azt is váltogatták, hogy ugyanabból a hangszerből egyszer egy tanuló kategóriájút máskor pedig egy kiemelkedő minőségűt használtak, annak érdekében, hogy kiderüljön vajon  a megszólaltatás módja okoz-e valamilyen eltérést abban, ahogy a hallgatók értékelnek egy hangot. A vizsgálat sok évig tartó számtalan ismétlése után azonban a kutatók egy nagyon egységes és meglepő eredményre jutottak. Nézzük át röviden a négy hang által keltett benyomásokat és érzéseket a több ezer hallgató leírásainak összegzése után:
220 Hz-es “A” hang: 3-8 %-a hallgatóknak azt mondta, hogy szépnek és stimuláló hatásúnaknak találta, 90 % felett volt viszont azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy kényelmetlennek, nyomasztónak, elnyomónak, irritálónak vagy agresszívnek találták. Számukra ez a hang olyan volt, ami szinte fájdalmat okoz a belső fülben és a külsődleges szépség mögött, mintha egy tőrrel döfnék meg őket.
216 Hz-es A hang: 3-8 %-a hallgatóknak azt mondta hogy személytelennek hangzott számukra, ezzel szemben 90 % felett volt azoknak az aránya akik a pontos, teljes, békés, tiszta jelzőkkel írták le. Sokan úgy fogalmaztak, hogy ez a hang elégedettséggel töltötte el őket, sőt olyanok is, akik szerint a naphoz hasonlóan fénnyel teli volt.
130.828 Hz-es C hang: 3-8 %-a a hallgatóknak ezt a hangot boldognak, dallamosnak és fényesnek írta le, de 90 % felett volt azoknak az aránya, akik a következő jelzőket használták: harapós, irritáló, kellemetlen, kissé orrhangú, olyan, mintha valaki egy táblát kaparna a körmével, beszűkít, összeszorít, egy olyan réteget tesz az ember mellkasára, amit át kell törnie, hogy lélegezni tudjon, feszültséget okoz, belefúródik az emberbe és a saját ritmusa ellen megy, idegessé tesz, vésztjósló.
128 Hz-es “C” hang a hallgatók 3-8 %-a számára kérdésekre ösztönző, kissé nyugtalanító volt azonban 90%-uk ilyen leírásokat adott: az emberi lényhez tartozik, sok teret ad, békésnek, kellemesnek és teljesnek hangzik, harmóniában van az emberrel, ezt hallva az ember kiegyenesedhet és szabadon és mélyen lélegezhet, bizalmat ébreszt, olyan mintha a szívben visszacsengene, olyan mintha mindennek az alapja lenne mégis teljesen szabadon hagyja az embert.
Ha azt is számításba vesszük, hogy sok hallgatónak nehéz volt az érzéseit szavakba foglalni a 90 % feletti hasonlóság a leírásaikban igen figyelemreméltó. Ezt az arányt nem befolyásolta sem a megszólaló hangszer fajtája, sem pedig minőségi színvonala. A kíséletek alatt azonban még egy nagyon fontos megfigyelést tettek a kutatók. Elektromosan megszólaltatott hangokkal a vizsgálatot nem lehetett elvégezni. Ez nem csak szintetizált hangokra vonatkozott, hanem még akusztikus hangszerek elektromosan erősített hangjára, vagy hangfelvételekre is, nem azért mert az így megszólaló hangok frekvenciái nem ugyanazt a hatást keltik bennünk, hanem azért, mert sokkal kevésbé tudatosíthatóvá válnak ezek a hatások. Viszont, amikor lassan, szinte kizárólag erősített zenét és felvételeket hallgatunk, mindazok a hatások, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják személyiségünket, feszültséget és bizonytalanságot keltenek bennünk, saját természetünk vagy egymás ellen hangolnak minket, vagy akár még az egészségünket is rombolják, még sokkal veszélyesebbek, ha rejtve maradnak. A zenészek felelőssége egyértelmű ebben a helyzetben, de ők azok, akik a legkönnyebben tehetnek is azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Még a zenészeknél is sokkal nagyobb felelősség terheli azonban a zenét oktatókat, és azokat, akik az oktatási rendszereket alakítják ki, hiszen rajtuk múlik, hogy az emberek általában tudnak-e, vagy tudhatnak-e ezekről hatásokról aminek egyre nagyobb mértékben ki vannak téve. Elgondolkozhatunk azon, hogy mit is jelent jól behangolva lenni. Ez csak annyi lenne, hogy egy hangszer önmagában, vagy más hasonlóan hangolt hangszerekkel együtt nem tűnik disszonánsnak? Vagy akkor vagyunk jól hangolva, ha egy erősen megkérdőjelezhető eredetű nemzetközi szabvány szerint hangolunk be?  Vagy akkor vagyunk jól hangolva, ha megismerjük a minket körülvevő és ugyanakkor bennünk is jelenlévő természetet és a zenénket úgy építjük fel, hogy ezzel legyen összhangban?”Szóval úgy néz ki a helyzet, hogy 1939-ban a náci Joseph Goebbels ajánlásával került be a nemzetközi standardok közé a 440hz referenciapontú hangolás. Azóta a megjelenő zenék nagy része fel van erre tuningolva, lemezkiadóknak, zenészeknek kötelező! És hogy ez milyen hatást váltott ki? Nézzünk csak szét, mekkora a káosz az emberek fejében...
Ne tévesszen meg senkit, hogy itt valakik a "náci Goebels" nyakába akarják varrni ezt az ügyet, (ez nyílvánvalóan egy elterelő szál, még ha a tények szerint igaz is), hanem az itt a lényeg, hogy megint találtunk egy területet, ahol átbsztak minket a palánkon! És még csodálkozunk, hogy ekkora a káosz az emberek többségében, amikor még a pihentetésre szánt zenében sem találhatják meg a nyugalmukat, mert az azokban lévő rezgések nincsenek összhangban a dobhártyánkkal.
Ajánlatos a témát érdeklőknek ezen oldal tanulmányozása:

De azért nehogy azt higgyük, hogy a zenész társadalom szó nélkül tűrte ezt a természetellenes disszonáns hangolást. Azok, akik nem voltak hajlandóak behódolni, nos, itt egy lista…
http://www.youtube.com/watch?v=HYUBz0wZGLk&feature=player_detailpage#t=201s

Úgy látni azért az internet tele van az ezzel a témával foglalkozók gondolataival, pl. ajánlok egy kis dokumentumfilmet megnézésre:

The Cosmic 432 & The Musical Conspiracy - Part 1


Érdemes elolvasni a henrymakow-on lévő cikket a témában:

Komoly kutatásokat is végeztek azzal kapcsolatban, hogy a hangok hogyan befolyásolják az anyagot. A különböző magasságú hangok gyönyörű, természetes, organikus formákat alkotnak (pl. vaslemezre szórt homokkal, vagy liszttel):

Cymatics - Bringing Matter To Life With Sound (Part 1 of 3)


Egyáltalán nem mindegy hogyan reagál az „anyag” az őt elérő frekvenciákra.

Cymatic experiment


David Icke is foglalkozott a témával:

Sound Vibration Creates Form ( David Icke )


Szó mi szó tele a net a harmónikus 432 és a "standard" 440 hz közötti különbséggel.
Ennél például határozottan érződik, hogy a 432 hz-nél a "helyükre kerülnek" a hangok.
432Hz Experiment

A nemzetközileg elfogadott szabvány szerint tehát minden zenei mű úgy jelenik meg ~6 évtizede, hogy az "A" hang 4. oktávja 440hz-re van hangolva a természetes 432 helyett. Ezáltal a skála MINDEN hangja feljebb lett tuningolva az egész zenei műben, olyan frekvenciákra, amelyik az emberi fül dobhártyájának nem kedves, disszonáns rezgéseket ad.
Fentiek ismeretében talán nem állunk messze az igazságtól, hogy kijelentsük: a világegyetem nagyon leegyszerűsítve nem áll másból mint energiából, ami fényből és hangból tevődik össze. Ezek után ugye nem is olyan nehéz elhinni, hogy ez a frekvencia-tuningolási ügy ugyanúgy tökéletesen beleillik a káoszteremtési tervbe, aminek sok elemét már megfejtettük? Ezek a háttérerők már minden szinten belenyúltak az emberi életbe, lebutítva, összezavarva azt, miért tettek volna kivételt a „hangokkal”?
Nincs az a "bíróság", amelyik felmenthetné ezeket a tett(v)eseket!

Lehet, hogy vannak, akik szerint ez a 432 Hz-es hisztéria  egy komplett  baromság, figyelemelterelés, vagy esetleg valami new age-es marhaság.
Laikusok mondhatnák, hogy bármelyik zeneművet -  példának okáért  Csajkovszkij  B-moll zongoraversenyét - a skála  bármelyik  hangjáról el lehet kezdeni, és egyértelmű lesz, hogy a kezdőhang  a meghatározó,  mert  a második  és az összes többi hang  az elsőnek a függvénye, tekintve hogy egy zenedarab  tulajdonképpen  frekvenciakülönbségek  együttese.
Vagyis a fent említett zeneművet  akár D-ről vagy  G-ről is kezdhetem, mert a további hangok az elsőhöz  viszonyulnak  csupán, nem? Ez éppen olyan, mintha egy léckerítést  fél méterrel arrébb tesz az ember, vagyis a lécek egymás közötti távolsága  semmit sem fog változni, csupán  a kerítés helyzete.
Vagy még sem ez a helyzet??

Tudni kell, hogy a 432Hz-es és a 440Hz-es hangolás közötti különbség nem egy egész hang, nem is egy félhang, hanem még annál is kisebb! Matematikailag egészen apró különbségről van szó! Most kérdezhetnénk joggal, hogy miért számít egy alig negyedhangnyi különbség, de inkább visszakérdezek:
Számít-e, hogy a tudatmódosító reklámokat az agyunk befogadóképességéhez közelálló frekvencián sugározzák? Számít-e az, hogy a HAARP-al sugárzott hangulatbefolyásoló hullámokat milyen amplitúdóval és milyen frekvenciával nyomatják az emberek fejére?

Még szép, hogy számítanak! Ezek, a tudósaik révén tökéletesen tisztában vannak matematikailag vele, hogy az emberek fizikai testének mi esik jól és mi nem!
Nem a léckerítést tették arrébb 8 cm-el, hanem egy teljesen másik léckerítést kaptunk, mint amire vágytunk, csak nem tudunk róla!

Itt nem arról van szó, hogy a "gyári", azaz teremtett "A" (lá) hangból tuningolás után "C" (dó) hang lett, hanem arról, hogy valakiket ismét rajtakaptunk amint belebarmolnak a teremtés rendjébe. Ugyanis a régebben gyártott természetes élő (!) hangszerek mind úgy vannak finomhangolva, hogy harmóniában legyenek a természet, a Föld rezgéseivel, ezáltal az emberi érzékeléssel is. A 440hz-re hangolt és sugárzott zenék nincsenek összhangban a világegyetem rezgéseivel, sem az emberi szervezet felépítésével.
A 440Hz-es hangolású zene disszonáns, azaz pusztító. Csak észrevétlenül pusztít (tudat alatt nyugtalanít, zavar).

Ha számtani példával akarjuk igazolni a fentieket, akkor a következőt látjuk:
A természetes számsor: 1, 2, 3, 4 ... ezt nem igazán írhatjuk kizárólag emberi kitalációnak, mert ha kimegy az ember az erdőbe és elkezdi számolni a fákat, akkor is ez jön ki: 1, 2, 3...
Na most, valakik egyszer eldöntötték, hogy a nemzetközileg elfogadott számsor az ne a fenti legyen, hanem ez:
1,0776 ;  2,155 ;  3,232 ;  4,310 ...
Az agyunk ugyan képes számolni a fenti számrendszerben is, hisz ezek is létező számok, de mondjátok meg, melyik számrendszerrel lesznek nehézségeink? :)

Döntsétek el.

TT

28 megjegyzés:

 1. Elnézést, hogy ilyen "lehangoló" cikkel készülök a Karácsonyra, de talán érezhető belőle a jövőbe mutató pozitívum is. Egy rejtély ismét kipipálva! :)

  TT

  VálaszTörlés
 2. Hát mostmá tényleg a jó qva anyjukat, erről még nem is hallottam, de ez ellen hogy lehet védekezni?

  Sz.

  VálaszTörlés
 3. Ahogy minden mással. Közösen, szépen, aprólékosan. A zenészek felelőssége kihagyhatatlan. (bár ahogy nézem már szinte nincs is olyan híresebb zenekar vagy énekes, amelyik nem az egyszeműt szolgálná)

  Lehet találni a neten tuningoló programokat, én egyelőre csak olyat találtam amelyik egyesével képes a betöltött zenéket 1,776%-al alacsonyabb frekvenciára hangolni. Nyílván olyan kellene, amelyik automatikusan felismeri az adott zene hangolási frekvenciáját, és automatikusan le is hangolja. Ez persze a digitális világban lehetséges, azonban egy audio CD esetében már nem végezhető el utólag. Egy elkészült furulyánál sem hinném.

  Ha van hangolgató hangszerünk, akkor ott ez nem gond, csak szerezni kell egy hangolót.

  Szerintem érdemes ebben az irányban is borsot törni a terveik alá, hátha tényleg nem kis jelentőségű ez a téma.

  "Music based on C=128hz (C note in concert A=432hz) will support humanity on its way towards spiritual freedom. The inner ear of the human being is built on C=128 hz"

  /Rudolph Steiner

  SPIRITUAL FREEDOM!

  http://www.omega432.com/concertpitch432.html

  Itt írogatnak az aranymetszés spirálról is, meg a Fibonacci számsorról, de ezt még értelmeznem kell.

  TT

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mint zenész ember kérdezem én mi lenne az én felelősségem?

   Egy részt: nem is vagyok híres
   Másrészt: A híresebbek szerinted mit tudnak erről?
   Harmadrészt: Most tanuljak meg hangszert hangolni és programot írni?

   Elektronikus zenében utazom.
   Szeretem a lágy érzelmeket vegyíteni a kemény lüktetéssel. Ugyebár ezeket a számokat hangszerekkel+számítógépekkel készítjük el 2-3-4-5-6-7 sok nap alatt.
   Hogyan állítsuk át a komplett zene frekvenciáját arányosan kisebb értékre? Mert bár van finomhangoló potméter, de nem frekvenciát mér ám!

   Szóval nagyon, de nagyon könnyű ám felelősséggel dobálózni, de a technikai háttérrel senki sem foglalkozik?
   Egyébként, nekem nem okoz gondot a 440Hz-es A hang sem, néha zavar ha zongorán magában kell hallanom, de ennyi.
   Annyira lehet, hogy nem is vészes ez az egész, amennyire hisszük.

   Törlés
 4. Nem hiába szól a mondás, hogy:"egy hullámhosszon vagyunk".

  Ezek után nem csoda, hogy létrejöttek olyan tudatmódosítással foglalkozó projektek, mint az MK Ultra.

  VálaszTörlés
 5. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

  Az Íge Szó.

  A Szó Hang.

  VálaszTörlés
 6. -"Az egyik szervező és a módosítás javaslója is Joseph Goebbels náci propagandaminiszter volt."
  -"Szóval úgy néz ki a helyzet, hogy 1939-ban a náci Joseph Goebbels ajánlásával került be a nemzetközi standardok közé a 440hz referenciapontú hangolás."
  -"Ne tévesszen meg senkit, hogy itt valakik a "náci Goebels" nyakába akarják varrni ezt az ügyet, (ez nyílvánvalóan egy elterelő szál, még ha a tények szerint igaz is),..."

  Remélhetőleg, ezek a könnyen megjegyezhető mondatok összessége mindenkiben rögzült, mert ez a lényeg, még utólag is, a világ brit, francia, amerikai, orosz náci-kommunista rémtetteit erkölcsileg igazolni...!
  A konferencián mily angol, francia, amerikai, stb., stb., további nácik javasolták e módosítást, és mely további nemzetközi nácik hagyták jóvá?
  Természetesen bennem fel sem vetődhet a NÁCIONISTA erők meghatározó, ügyeldöntő közreműködése!
  A mai napig is!
  A mai napig is a nácionisták döntenek a művészeteknek hazudott, jó sápot biztosító "biznic" kérdésében. Döntik el, hogy melyik hittestvér zenéje a legjobb, kik kapjanak díjakat. Más téren esetleg valami ocsmány mázolmányt emelnek fel, hogy neoprimitív, szóval értékes csúcs.
  S mindezt sikeresen tudják reklámozni az uralkodó nácionista médiában! Mindent!
  Mint az Erste-bank türelem reklámjában a nem kimondottan szimpatikus, sőt kimondottan ocsmány zsidó pofázmányt...


  Szóval, ne tévesszen meg senkit a cikk másodlagosnak tűnő fő üzenete!
  Jussatok el oda, hogy feltegyétek magatoknak a kérdést, hogy akkor ma, kit, kiket is szolgál e nemtelen eszköz, amit akkor, bölcs előrelátással, a bölcs, meghatározó nácionisták, nagy-bölcsen eldöntöttek!
  Gyzoltán/piskota

  VálaszTörlés
 7. Zoltán, a kérdés megértéséhez elég ha végiggondoljuk kik juttatták hatalomra a "nacionalistákat", ugyanis mindig a "befektetők" és "producerek" határozzák meg az irányokat.
  Talán nem meglepő, hogy e téma nyomozása során eljuthatunk a Rockefeller Foundation-höz...

  http://web.mac.com/len15/MUSICAL_CULT_CONTROL/Leonard_G._Horowitz.html

  TT

  VálaszTörlés
 8. TT : ez egy nagyon érdekes téma. Van erről személyes élményem is. de nagyon hosszú lenne, úgyhogy ide nem írom részletesen be.

  A lényeg az, hogy vannak már "ellen-zenéim" :D

  (amikor be szoktam rakni ide zenéket, azok általában ellen-zenék. ;)

  Ilyenekre kell gondolni : (ezek csak példák)

  http://www.youtube.com/watch?v=KmfJ5a2GlUs
  http://www.youtube.com/watch?v=YVS5vLlZWEs
  http://www.youtube.com/watch?v=IomxvOTf-So
  http://www.youtube.com/watch?v=ZWXyNSfKMN8

  Népdalok, templomi zsoltárok, ilyesmik. természetes hangszerek, hegedű, furulya, dob, stb.

  A legjobbak a hangszer nélküli zenék, mert azok természetesek, emberiek.
  De vannak más zenéim is pl a Thompson zenéi. Meg még azért van jópár régebbi zene ami "nem manipulált"

  Még amit el akarok mondani ebben a témában, hogy "részt vettem" egy ezoterikus tanfolyamon (kíváncsiságból - meg hogy lássam mi ez az egész) és meghökkentő és megdöbbentő dolgot tapasztaltam : Zene segítségével lehet agyat mosni.... Rendkívül szuggesztív módon lehet hatni a tudatállapotra. Csak tudni kell, hogy milyen zene jó erre. És a megfelelő hittérítő szöveget hozzá kell mondani. Ha sokat hallgatod nagyon meg tudja tekerni az agyad és a leleked.
  Általában sok ilyen ezoterikus képzésen "ingyen" osztogatják a zenét amit hallgatni kell... MEg a net tele van ilyenekkel. Azt ígérik, hogy megnövelik az energiaszinted - holott csak tök kábulttá tesznek ezek a zenék. Meg olyan "furán" érdzed magad utána. mintha valami belekúszott volna akaratlanul is az egyadba. Főleg, ha jó sokat hallgatod sokszor és sokáig. (Aki nem hisz nekem próbálja ki!)

  aszpirin küldött nekem régebben jó anyagokat ebben a témában. különböző frekvenciákat. de már nincsenek meg a linkek.

  A kábítószeres zenékről ne is beszéljünk. Nagyon szuggesztívek és droggal együtt használva nagyon pusztítóak tudnak lenni.
  Úgy meg tekerik a hallgató agyát, hogy ihaj-csuhaj.

  A HASONLÓSÁGOT a jóga (mind kontrol, stb) frekvencia zenék és a drogos zenék közt igen könnyű felfedezni :

  Ez egy drogos zene :
  http://www.youtube.com/watch?v=pnfnF1rwJ4k&feature=related

  Ez meg egy jóga meditációs zene :

  http://www.youtube.com/watch?v=2_a-Yh5FTaE&feature=related

  (ha ezt sokáig hallgatod fejhallgatóval tuti rosszul leszel :)

  Akkor talán mégis igaz, hogy a kundalini-kígyó felébresztése meg a drogos bulik valahogy egymással összefüggésbe lehetnek ?

  Érdemes eltöprengeni ezeken.

  FIGYELEM! ezeket a pusztító zenéket emberek önként hallgatják! sokszor még utazás közben fülhallgatón is! El lehet képzelni, hogy a lelkükben milyen változás megy végbe ezeknek a muzsikáknak a hatására...

  VálaszTörlés
 9. Az előbbi is én voltam.

  Ezt is nagyon szeretem még :

  http://www.youtube.com/watch?v=2eSL6Nv2ZdQ

  Hogy mondjak még egy nyakatekert dolgot :)

  A 2012-es Inka kristálykoponya élesztésen ami amerikába lesz és több millió embert fognak egyöntetű meditációra kérni (el tudjátok képzelni, hogy ez milyen energia összpontosulást jelent , mintha mindenki egyszerre imádkozna valami jó ügyért. csakhogy itt a "jó ügy" aggályokat vet fel.) szóval több millió ember energiáját egyszerre akarják használni (ki tudja, hogy mire)

  A kristálykoponya élesztésre Santana is meg lett hívva és a Cirque du Soleil is.

  A cirque soleil előadását én is láttam Budapesten. Ha erre a ceremóniára hivatalosak akkor talán tudnak valamit. az előadásuk amúgy is olyan "boszorkányos" inkább mint istenes.

  És az érdekesség Itt a számuk :

  http://www.youtube.com/watch?v=jhWQLV-S3js&feature=related

  Ez meg az amit Oláh Ibolya elénekelt
  http://www.youtube.com/watch?v=i367SC_eVG0

  Ez is a tömeghipnózis egy eszköze. Mint ahogy az "István a király" csíksomlyói előadása is.
  Tömegszuggeráció.

  Nem tehetek róla, de én már csak olyan maradi vagyok, hogy nekem meg ez Magyarország :

  http://www.youtube.com/watch?v=ZG3-TRhlCFU
  http://www.youtube.com/watch?v=aLK3s9k0Vs4&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=pXkxZoAAATk
  http://www.youtube.com/watch?v=DsAQyyR1PHI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=gqzwnDYBOnY&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=M3DkDxwS6NA&feature=related

  bukovinai.

  VálaszTörlés
 10. Bognár Szilvián én itt akadtam ki először:

  http://www.youtube.com/watch?v=La4J5tDlr28

  Ezt hívjuk folyamatos lúdbőrnek! :)

  Géczy Gábor említette, hogy minden nép a saját hagyományaiból fog megújulni.
  Azt hiszem, akkor nekünk nincs okunk az aggodalomra. :)

  TT

  VálaszTörlés
 11. A témához kapcsolódó érdekes megfigyelés:
  Mostanában dorombbal gyakorolva a mezőn legelő lovak között, néhányra különös hatást gyakorol rezgése: odajönnek, és érdeklődve olyan közel dugják hozzá az orrukat hogy hátrébb kell húzódnom hogy tovább tudjak játszani.
  Esküszöm olyan, mintha valahonnan régről már ismernék és szeretnék a hangját.

  Én 1996-ban az ő koncertjüket borzongtam végig a budai parkszinpadon: http://www.youtube.com/watch?v=SQunZ0ReAu4&feature=related
  Nem véletlenül zenéjük ősi népzenei alapokra épül.

  Szulthan

  VálaszTörlés
 12. Bár nem akartam kommentelni, de mégis megteszem. Először is nagyon érdekes a cikk, köszönet érte!

  Másodszor egy kis megjegyzés a kábítószeres zenével kapcsolatban: amit bukovinai kábítószeres zenének hívott, az kb a 80-as évekből származik, azóta beszélgethetünk a mai értelemben vett elektronikus tánczenéről.
  Az elektronikus tánczenét, ha az ember megvizsgálja több szemszögből nézve, előbb vagy utóbb eljuthat(ha akar), az ősi sámáni szertartásokig, vagy azokig a törzsi zenékig, amelyek elsősorban dob alapúak. Ha ezt nézzük, akkor a "kábítószeres zene" az emberiség egy természetes igénye, reakciója azokra az erőfeszítésekre, hogy az ősi zsigerből jövő ritmusos lüktetést valakik megpróbálták minél inkább háttérbe szorítani, elnyomni. Az, hogy ez gépzene és nem tradicionális dobokat használnak(egyébként azokat is), annak köszönhető, hogy így nem kell húsz dobost összegyűjteni, hanem egy ember meg tudja valósítani az elképzeléseit. Lehet szeretni, nem szeretni, de ízlésről vitatkozni butaság.
  Egyébként meg el lehet menni néhány ilyen buliba, mondjuk szabadtéri bulikba, és meg lehet nézni, esetleg tapasztalni, hogy milyen energiák és hogyan szabadulnak fel, és ezek mennyire negatívak stb. stb.

  VálaszTörlés
 13. Na, ma nem éppen karácsonyi a hangulatom. Ne is haragudj, de nem tudok elmenni e mellett a bejegyzés mellett. Ne vedd személyeskedésnek. szerencsére nem írtad alá így veheted egy kis általános boncolgatásnak.

  1. Aki nem azt csinálja mint amit akar az vajon milyen alak ? Ha nem azt amit akar, akkor mit csinál ? Amit más akar ? Vagy ha nem akarja miért csinálja ?

  2. Amit én kábszeres zenének hívok az az ősidőkből származik és nem a 80-as évekből. A különböző frekvenciákon rezgetett hang képes az embert is megrezgetni. Ez azóta van amióta az ember zenél - vagyis ősidők óta. Mindenesetre ez nem hagyományos értelemben vett népzene akárhogy is forgatjuk a dolgot (sámánok ide vagy oda)

  3. Az ősi sámán szertartásokat kábszeres bulikkal összemosni elég nagy pontatlanság lenne. A sámán uralta a drogokat. HIVATÁSÁRA gyerekkorától kezdve készült. Kemény próbákon kellett bizonyítania rátermettségét. Nem hiába, mert amivel foglalkozik az okkult tudás és nagy önfegyelem, önismeret és tűrőképesség kell hozzá. Avatatlan ember súlyos károkat szenvedne attól amitől a sámánnak semmi baja se lesz. A drogos bulikra járó emberek nagy százaléka önmaga dolgasin se tud uralkodni nemhogy még a kábítószeres tudatmódosított képzetek felett.

  4. Az energia az csak energia. Nem negatív vagy pozitív. Az ember agya ami negatívvá vagy pozitívvá tesz dolgokat. A neveltetés, a normák, a hit, a tudás és komplexen az ember fejében élő elképzelés formálja a dolgokat hol negatív hol pozitív dolgokká. A tapasztalatlan ember nagyon el tud veszni ilyenkor a saját elméjében. Ezért rossz dolog ezeket a dolgokat (szex, drogok, bulizás) reklámozni a fiatalság körében mert nagy károkat lehet okozni a tapasztalatlan lelkükben és elméjükben. Egy komoly sámán értett ahhoz amit csinált, ezek a drogos bulikra járók meg még önmagukat se ismerik (nemhogy a drogokat és hatásaikat) úgyhogy nem lehet a kettőt egy lapon említeni.

  bukovinai.

  VálaszTörlés
 14. http://www.ubalert.com/?gclid=CJaG9Z3fkK0CFYa-zAodonnCnQ

  TT

  VálaszTörlés
 15. Kedves TT!
  Lenyűgözve olvastam a cikkedet! Bevallom, zenészként még nem találkoztam ezzel a témával korábban. A hozzászólásokból úgy látom, mindenki mást vesz le a cikkből, mást tart fontosnak... Én elhatároztam, hogy többet egy hangot se énekeltetek a kórusaimmal 440-es hangolásban, hanem beszerzek egy 432-es hangvillát. Na, itt kezdődnek a nehézségek. Nemcsak hangszerboltban, de még a terápiás hangvillák között sincs ilyen. Ha tudsz esetleg akár külföldön beszerezhető 432Hz-es hangvillát, kérlek, szólj! Addig is szeretnék jobban belemélyedni a témába...
  Üdv! Paránytrilla

  VálaszTörlés
 16. Kedves Paránytrilla,

  Örülök, hogy foglalkoztat a téma, de ne higgy el nekem semmit, hanem járj utána, hallgasd meg a különbségeket.

  Kívánságod teljesült:

  http://www.omega432.com/order.html

  (lapalja, 25$ de meg kell érteni, hogy egyedi gyártásról van szó - s nekem nincs benne üzletrészem! :)

  TT

  VálaszTörlés
 17. Egyébként megnéztem, a szintim 440-re van állítva, de ~32-33 értékű fine-tune-al szépen be lehet központilag állítani.
  A kaval (moldáv hosszúfurulya) viszont tökéletesen van hangolva 432-re! :)

  TT

  VálaszTörlés
 18. Ez nagyon érdekes és elgondolkodtató.Lassan mindenrol kiderul h ellenunk van és meg csak véletlenul se hagynak semmit a maga formájában....úgy ahogy van.Viszont ha megkérnenk valakit h szólaljon fel mert az o hangjara figyelnek.. aki érdekeltebb a dologba mint,pl egy zenész.Mit mondana??Hárítana...O nem tehet semmmit ,az o keze megvan kotve stb..és mindenki harítana ,hogy ezt foljebb dontik el.De minel foljebb van ott ezekbe a korokbe valaki annal inkabb tojik rank.Nem érdekli oket semmi.Mindent tonkre tesznek a sajat érdekukben.De akiknek a toke televan mar ezekkel a gusztustalan dolgokkal azoknak ezuton uzenem hogy velem eggyel tobben vannnak.

  VálaszTörlés
 19. Ma van az év legsötétebb napja.
  Ha nem tudtok részt venni valamelyik Fénylánc gyűlésen, akkor legalább gyújtsatok meg egy gyertyát. Hozzunk ma fényt a világba! Nagy szükség van rá.

  Cseresznye

  VálaszTörlés
 20. Az átlagember akit ez foglalkoztat orul ha hazaér és ledolhet kicsit.Most oszintén..te,én meg paran mit tudunk csinálni??Idegeskedni még ezen is hogy még így is alánktesznek.Annyira kicsinálnak mindenkit hogy meg akit foglalkoztat is veletlenul se legyen ideje barmit is tenni.Globalisan kéne tortennie valaminek és leturni ezeket mocskokat a fold felszinérol mert ez már elviselhetetlen!!A gyertya ég..

  VálaszTörlés
 21. Névtelen a globális folyamat már régen elindult, és Te is része vagy. Még a legkisebb cselekedeted is.

  VálaszTörlés
 22. Azért szerintem nem minden csak ellenünk van .
  Nézzétek meg , ez vajon mire hangol :) ??

  http://www.youtube.com/watch?v=rw_GkxHwXS0

  VálaszTörlés
 23. Kedves TT, nem is hiszek el semmit neked, ;)
  elkezdtem utánajárni. Egy dolog foglalkoztat most nagyon, és mivel nem találtam még rá megoldást, visszakanyarodtam hozzád. Szép, jó és hihető matematikailag a normál A hang levezetése. De vajon milyen hangolási rendszerben érvényes az elv az összes többi hangra? Olvastam, hogy ehhez az A-hoz 256 Hz-es C tartozik. Oké, de ez hogy jött ki, milyen rendszerben, milyen arányszámokkal? A kiegyenlített és a tiszta hangolás kvóciensével ill. arányszámaival nem jön össze ez a két érték. Mivel nem vagyok valami nagy matekos, úgy gondoltam, nem pusztítom az agyam ezzel tovább, hanem előbb megkérdezem. :)) Lehet, hogy nem olvastam elég figyelmesen a cikket (bár megtettem néhányszor), de ez számomra nem derült ki. Előre köszönöm a választ!
  Üdv! Trilla

  VálaszTörlés
 24. A Schiller intézet már évek óta törekszik visszaállítani az összhangot testünk-világunk rezgése és zene között. Itt a web oldaluk - lehet tőlük 256 Hz, 432 Hz hangolt hangvillát is venni!http://www.schillerinstitute.org/music/revolution.html ... Más - a zenei felvételeinket okos szoftver segítségével könnyedén át lehet hangolni 432 Hz-re pl. az Audacity segítségével.Itt egy másik oldal, ahol meg lehet hallgatni, hogy szól a zene 440 Hz-re vagy 432Hz-re hangolva http://terugnaar432hz.org/music.html ..

  VálaszTörlés
 25. A hivatkozott Schumann rezgés nem 8 Hz, hanem 7.83 Hz. Tehát innentől kezdve az 8Hz-ből levezetett normál A megbukik.

  VálaszTörlés
 26. Az előttem lévő hozzászólás elgondolkodtató..Érdekes hogy erről senki nem beszél..
  Most akkor mi az igazság?

  VálaszTörlés
 27. Kedves Cikkíró,

  Laikus vagyok a témában, de azt szeretném kérdezni, hogy mostanság, amikor már minden digitális (CD, rádió, TV, stb), így is érvényesek a rezgés szabályok? Nem kell ehhez visszanyúlni az analóg eszközeinkhez (analóg rádió, analóg lemezjátszó, stb), hogy valóban úgy szóljon az a 432Hz és barátai, ahogy azt igazából kívánjuk? Keresztapám mondta anno, hogy azért nem vesz CD-t mert soha nem lesz olyan eredeti hangzása mint egy bakelit lemeznek. Erre lennék kíváncsi. Mi a véleménye? Üdv. tonesz

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.